Napkins - Birthday - Gold/Silver/Black

Pack of 16 x 33cm Happy Birthday napkins